Med e-Campus på nett i lærarutdanningane

I perioden 1. januar 2014 – 1. juno 2016 hadde eg prosjektleiaransvar for prosjektet Med eCampus på nett i lærarutdanningane, finansiert av Norgesuniversitetet. Eit av prosjektet sine resultat var nettsida Nettundervisning – Lær deg å lære bort på nett, med ressursar eg utvikla til lærarane våre som har synkron nettundervisning på Adobe Connect.

Du finn søknaden vår her: Søknad prosjekt Med eCampus på nett i lærarutdanningane

og sluttrapporten for prosjektet her Sluttrapport Med eCampus på nett i lærarutdanningane